Wat kost een kunstgebit bij Praktijk Hagen in Krimpen aan den IJssel, Rotterdam of Schoonhoven?

Neem contact op voor een offerte op maat

U wilt graag een partiële prothese (plaatje en frame), immediaatprothese, kunstgebit, klikgebit op implantaten, aanpassingen of reparatie. Hoe zat het ook alweer met de verzekering? Wordt een tandprothetische behandeling vergoed door de basisverzekering of alleen door de aanvullende tandartsverzekering? Wij begrijpen dat u deze zaken niet allemaal op een rijtje hebt. Daarom vindt u hieronder een handig overzicht van de kosten en vergoedingen. 


PrijsLIJST 2024

In onderstaande tabel worden de tarieven van deze praktijk weergegeven. Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met onze praktijk kunnen andere tarieven gelden. 

 

Wegens grote variatie in materiaal- en/of techniekkosten per patiënt maken deze geen onderdeel uit van de vastgestelde standaardprijs van de prestatie, maar worden apart in rekening gebracht. De betreffende prestaties zijn gemarkeerd met een sterretje (*)

Zorgverzekeraars

Vanuit uw basisverzekering worden reparaties en aanpassingen aan uw prothese voor 90% vergoed. Tandprothetische Praktijk ''Hagen'' BV heeft overeenkomsten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. De tarieven van Tandprothetische Praktijk ''Hagen'' BV liggen nooit hoger dan de vergoeding die uw zorgverzekeraar toestaat.

 

Houdt u tevens rekening met uw wettelijk verplichte eigen risico en het vrijwillig verhoogd eigen risico die door de overheid voor de gehele zorg is vastgesteld.

De rekening is samengesteld uit de diverse verrichtingen die tijdens uw bezoek hebben plaats gevonden. Elke verrichting is voorzien van een universele code, die een vereenvoudiging vormt t.o.v. het oude systeem. Het aan de code gekoppelde bedrag verschilt van praktijk tot praktijk. Deze prijzenlijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, aan verandering onderhevig en men kan hier geen rechten aan ontlenen. De individuele toepassing van de tarieven per individu en mond kan afwijken. U mag ons altijd om een begroting vragen zodat u goed inzicht heeft in de eventuele kosten die u mag verwachten.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandprothetische Praktijk ''Hagen'' BV is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.