De Tandprotheticus, de specialist voor uw kunstgebit.

Er zijn Tandprothetische Praktijken en Tandprothetische Praktijken.


In de naam is geen verschil te bekennen, maar voor uw kunstgebit bezoekt u ongetwijfeld het liefst de enige echte specialist, de Tandprotheticus. De naam Tandprotheticus is bij wet beschermd en mag uitsluitend door de Tandprotheticus gebruikt worden. Echter iedereen mag zijn praktijk een Tandprothetische Praktijk noemen.

Er zijn ook Tandprothetische Praktijken die door een Klinisch Prothese Technicus worden geleid.
Hieronder zetten we de verschillen op een rijtje. De keuze is aan u.

Tandprotheticus, de echte specialist 

 • Heeft een erkend diploma. Heeft een vierjarige opleiding gevolgd met medische kennis aan de HU te Utrecht. Behandelt gedurende 3 jaar op de opleiding diverse patiënten.
 • Is bevoegd en bekwaam om zelfstandig behandelingen uit te voeren zonder verwijzing. 
 • Is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.
 • Verzorgt zelfstandig de machtigingsaanvragen en mag de behandelingen zelfstandig declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Is ISO 9001 branche gecertificeerd. Kwaliteitskeurmerk dat elke 3 jaar wordt getoetst.
 • Is lid van de KRTP, het Kwaliteitsregister voor Tandprothetici. Staat voor kwaliteit door continue bijscholing en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Lid van de SGIM. Stichting Geschillen Instantie Mondzorg. Daar kunt u terecht met vragen en klachten.

KPT (Klinisch Prothese Technicus)

 • Heeft geen erkend diploma. Heeft een één jaar en 3 maanden durende cursus gevolgd. Behandelt gedurende 3 maanden op de cursus 1 patiënt.
 • Is niet bevoegd om zelfstandig behandelingen uit te voeren. Kan uitsluitend na verwijzing van een tandprotheticus of tandarts de behandeling uitvoeren. De tandprotheticus of tandarts moet de intake en eindcontrole uitvoeren.
 • Mag uitsluitend via de tandprotheticus of tandarts machtigingsaanvragen indienen en behandelingen declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Heeft geen kwaliteitskeurmerk.
 • Heeft geen bijscholing.
 • Is niet aangesloten bij de Stichting Geschillen Instantie Mondzorg. U kunt hier niet terecht met vragen/klachten. Benader de Tandprotheticus voor een second opinion.

Bent u op zoek naar de enige echte specialist voor uw kunstgebit, plaatje/frame, klikgebit op implantaten, noodprothese (na treken tanden/kiezen) reparaties en aanpassingen? Bezoek uw Tandprotheticus.


Uw specialist de Tandprotheticus herkent u aan de logo's uit de bovenstaande foto.