[ A+ ] /[ A– ]

Vaca­tures

Wij zijn een sterk groeiende en dynamis­che organ­isatie. Als gevolg van deze groei, ontstaat er een vaca­ture op onze vestiging.

• Klin­isch Prothese Tech­ni­cus (KPT-er) m/v

Wij bieden, afhanke­lijk van oplei­d­ing en ervar­ing, een mark­t­con­form salaris en mogelijkheid tot bijscholing.

Uw sol­lic­i­tatie

Bent u de kan­di­daat die wij zoeken en spreekt het u aan om kwal­i­tatief hoog­waardig tandtech­nisch werk af te lev­eren, dan nodi­gen wij u van harte uit te solliciteren.

Wij ont­van­gen uw reac­tie graag in de vorm van uw moti­vatiebrief en CV naar info@tpphagen.nl

Share →