[ A+ ] /[ A- ]

Welkom op de website van Tandprothetische Praktijk Hagen

Wij zijn hét vertrouwde adres voor een per­fect kun­st­gebit en klikgebit op implan­tat­en. Tevens voor par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties.

Prob­leem­loos lachen, eten en drinken met een vastzit­tend gebit.

Dus waarom zou u nog langer tobben met een loszit­tend kun­st­gebit? Dit prob­leem kan nu defin­i­tief verleden tijd zijn met een door Hagen ver­vaardigd klikgebit. En of het nu gaat om een gewoon kun­st­gebit, het klikgebit op implan­tat­en, par­tiële prothe­ses (plaat­jes en frames), aan­passin­gen en reparaties: Bij Hagen kri­jgt u alle aan­dacht en een per­soon­lijk advies. Uit­er­aard wordt er daar­bij reken­ing gehouden met al uw indi­vidu­ele wensen. Boven­di­en geldt er een ver­goed­ing door uw zorgverzek­er­aar.

Laat u eens informeren en maak een gratis en geheel vri­jbli­jvende afspraak bij één van onze prak­tijken. Graag tot ziens!

Klik hier voor het con­tact­for­muli­er.

Share →