[ A+ ] /[ A- ]

Onderhoud en reiniging

Hoe verwijder ik tandsteen op mijn kunstgebit?

Tand­steen is niets meer dan kalk in uw speek­sel, dat zich afzet op uw kun­st­gebit. Dit komt het meest voor aan de bin­nen­z­i­jde van het ondergebit en aan de zijkan­ten bij het bovengebit, ter hoogte van de kiezen. Dit is erg moeil­ijk te ver­wi­jderen. Een hand­ig truc­je is dan om het kun­st­gebit een hele nacht in een bek­ert­je pure keuke­naz­i­jn te leggen. Gebruik niets anders en ga vooral niet met een mes­je aan het kun­st­gebit krabben. Hier­mee beschadigt u de prothese.

Down­load onze onder­houds- en reinig­ings­brochure voor meer infor­matie.

Onderhoudsfolder-thumb

Share →