[ A+ ] /[ A– ]

Onder­houd en reiniging

Hoe ver­wi­jder ik tand­steen op mijn kunstgebit?

Tand­steen is niets meer dan kalk in uw speek­sel, dat zich afzet op uw kun­st­gebit. Dit komt het meest voor aan de bin­nen­z­i­jde van het ondergebit en aan de zijkan­ten bij het bovengebit, ter hoogte van de kiezen. Dit is erg moeil­ijk te ver­wi­jderen. Een handig trucje is dan om het kun­st­gebit een hele nacht in een bek­ertje pure keuke­naz­ijn te leggen. Gebruik niets anders en ga vooral niet met een mesje aan het kun­st­gebit krabben. Hier­mee beschadigt u de prothese.

Down­load onze onder­houds– en reinig­ings­brochure voor meer informatie.

Onderhoudsfolder-thumb

Share →