[ A+ ] /[ A- ]

Acties:

- Ont­vang een waardebon van max. €25,- na aflev­er­ing van een boven- of onder­prothese;

- Ont­vang een waardebon van max. €50,- na aflev­er­ing van een boven- plus onder­prothese;

- Ont­vang een waardebon van max. €50,- na aflev­er­ing van een klikgebit op een bestaande steg in com­bi­natie met een volledi­ge prothese;

- Ont­vang een waardebon van max. €75,- na aflev­er­ing van een klikgebit op een nieuwe steg in com­bi­natie met een volledi­ge prothese.

Waardebon is afhanke­lijk van uw aan­vul­lende verzek­er­ing en niet geldig op uw eigen risi­co en vri­jwillig ver­hoogd eigen risi­co. Actie geldt alleen tegen inlev­er­ing van deze adver­ten­tie. Vraag naar de actievoor­waar­den. Wet­telijk ver­plicht eigen risi­co van €385,- al ver­bruikt? Laat dan nog voordeliger uw kun­st­gebit ver­vaardi­gen.

Heeft u elders een betere aan­bied­ing gezien? Hagen doet hier €50,- bovenop. Want ook u ver­di­ent de beste kwaliteit.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *